Zadání

Analýza dát z odborných konferencí

14. 2. 2023Věděli jste, že řada vědeckých konferencí a časopisů dává veřejně k dispozici odborné články? Pro příklad můžeme uvést jednu z nejslavnějších konferencí v Computer Vision: https://openaccess.thecvf.com/CVPR2022. Co kdybychom využili umělé inteligence, abychom tyto zdroje zpřehlednili, a pomohli vytvořit přívětivější prostředí pro získávání posledních vědeckých poznatků?

Cílem práce je vzít data z nejznámějších konferencí, automaticky zpracovat publikované stránky s identifikací autorů, klíčových slov, témat či afiliací autorů. Poté navrhnout datové uložení získaných dat a všechno zobrazit uživatelsky přívětivé webové stránce. Součástí práce je také použití metod pro clusterování dat, grafových algoritmů pro vytvoření sítí autorů, který se věnují podobným tématům.