Zadání

Czech captcha

13. 9. 2020Cílem práce je vytvořit opensource CAPTCHA systém, neboli reverzní Turingův test. Czech captcha by měla pomocí klasifikace obrázků ověřit, zda je daný uživatel robot či nikoliv.  Dále by systém měl umožňovat přidávat  obrázky bez cílové kategorie a poskytovat tak klasifikaci nových dat. 

  • Cílem je nabídnout opensource CAPTCHA, která produkuje klasifikované obrázky
  • Zdroj dat – Kaggle, případně další datasety
  • Vhodné ukládání, multiplatformnost