Zadání

Egidio | platforma pro řešení katastrof

1. 3. 2022Na Zemi se děje mnoho katastrof. Stále dokola se řeší, jak nabízet pomoc, jak ji přijmout, jak o ní napsat.

Cílem je navrhnout a implementovat cloudovou platformu, ve které bude možné uživatelsky přívětivě nabídnout pomoc, napsat si o pomoc a také ji organizovat. Bude možné vytvořit „katastrofu“ (projekt) a povolit určité typy pomoci. Bude možné zápisy sdílet na sociálních sítích a nabízející budou moci řídit úroveň zveřejněných osobních údajů. U „běžných“ katastrof bude dostupný template toho, co je potřeba. Například povodně – vysoušeče, ubytování, peníze, čerpadla…