Zadání

Odezírání

13. 9. 2022Práce si klade za cíl vytvořit model, který bude schopný generovat textový přepis lidské řeči pomocí odezírání z úst ve videu beze zvuku. Model by měl cílit na český jazyk a pro trénování může využít filmy s titulky nebo televizní vysílání s titulky. Práce je vhodná pro diplomou práci.

Zdroje: