Zadání

Zpracování textu z registru smluv

1. 3. 2022Cílem je vyřešit jednu z úloh nutných pro získání jednotkových cen ze smluv uveřejněných v registru smluv. První úlohou je určení správné kategorie smlouvy a zjištění jejího předmětu.

Další je extrakce konkrétních jednotkových cen a kupovaných věcí, třetí je detailnější analýza smluv.

Zadání bude řešeno ve spolupráci s hlidacstatu.cz