Projekty

Czech captcha

14

Cílem práce je vytvořit opensource CAPTCHA systém, neboli reverzní Turingův test. Czech captcha by měla pomocí klasifikace obrázků ověřit, zda je daný uživatel robot či nikoliv.  Dále by systém měl umožňovat přidávat  obrázky bez cílové kategorie a poskytovat tak klasifikaci nových dat. 

  • Cílem je nabídnout opensource CAPTCHA, která produkuje klasifikované obrázky
  • Zdroj dat – Kaggle, případně další datasety
  • Vhodné ukládání, multiplatformnost

Country 4 the future

18

Implementujte webovou aplikaci, která umožní simulovat státní rozpočet ČR. Do něj vstupuje mnoho položek na výdajové i příjmové straně. Identifikujte klíčové parametry, které mohou ovlivnit výsledky a pokuste se je namapovat na existující opendatové zdroje. Snažte se o co největší granularitu – ideálně alespoň na úroveň krajů.

Tj. například vezměte data o zaměstnanosti v určitých regionech a namapujte je na daň z příjmu FO. Následně zadáte vývoj nezaměstnanosti v přístích 24 měsících a toto vygeneruje změny v příjmech z DPH i DFO.

Systém by měl umožnit změnu parametrů a to i v čase, tj. například simulovat růst DPH v následujících 3 letech o 1%. Cílem je navrhnout systém jako framework, do kterého bude následně možné dodávat více parametrů, definovat závislosti mezi nimi a vkládat předpovědní modely.

Parametry ke zvážení – sazby DPH, nezaměstnanost, vývoj HDP, průměrná mzda, valorizace důchodů, výše dávek, porodnost, imigrace, inflace, reposazby, výše státního dluhu, sazby daní z příjmu, spotřební daně, nemocnost…

Ekonomické zdraví firem

21

Cílem je vytěžit sbírku listin a získat z ní účetní závěrky / výkaz zisků a ztrát a rozvahy. Podle čísel v nich uvedených určete zdraví firmy – předlužení apod.

STK portál

25

Cieľom je vytvoriť portál slúžiaci na overenie vozidla pomocou STK prehliadok. Máme k dispozícii dáta od 1/2018 a každý mesiac dostávame aktuálne.
Diplomová práca by mala obsahovať:

  • Analýzu existujúcich riešení.
  • Profil pre každé auto (foto, počet v kraji, priemerný počet najazdených km, najčastejšie závady…).
  • Profil značky (ktoré konkrétne typy sú najbežnejšie a koľko sa ich kde nachádza…).
  • Profil STK – https://stk-test.opendatalab.cz/stations (už dnes dostupnú verziu aktualizovať a rozšíriť).
  • Analýza spoľahlivosti áut (závady, km). Majú autá v Prahe nejaké špecifické závady?
  • Mobilný web obsahujúci scan VIN čísel pomocou kamery.