Projekty

Czech captcha

14

Cílem práce je vytvořit opensource CAPTCHA systém, neboli reverzní Turingův test. Czech captcha by měla pomocí klasifikace obrázků ověřit, zda je daný uživatel robot či nikoliv.  Dále by systém měl umožňovat přidávat  obrázky bez cílové kategorie a poskytovat tak klasifikaci nových dat. 

  • Cílem je nabídnout opensource CAPTCHA, která produkuje klasifikované obrázky
  • Zdroj dat – Kaggle, případně další datasety
  • Vhodné ukládání, multiplatformnost

Country 4 the future

18

Implementujte webovou aplikaci, která umožní simulovat státní rozpočet ČR. Do něj vstupuje mnoho položek na výdajové i příjmové straně. Identifikujte klíčové parametry, které mohou ovlivnit výsledky a pokuste se je namapovat na existující opendatové zdroje. Snažte se o co největší granularitu – ideálně alespoň na úroveň krajů.

Tj. například vezměte data o zaměstnanosti v určitých regionech a namapujte je na daň z příjmu FO. Následně zadáte vývoj nezaměstnanosti v přístích 24 měsících a toto vygeneruje změny v příjmech z DPH i DFO.

Systém by měl umožnit změnu parametrů a to i v čase, tj. například simulovat růst DPH v následujících 3 letech o 1%. Cílem je navrhnout systém jako framework, do kterého bude následně možné dodávat více parametrů, definovat závislosti mezi nimi a vkládat předpovědní modely.

Parametry ke zvážení – sazby DPH, nezaměstnanost, vývoj HDP, průměrná mzda, valorizace důchodů, výše dávek, porodnost, imigrace, inflace, reposazby, výše státního dluhu, sazby daní z příjmu, spotřební daně, nemocnost…

Ekonomické zdraví firem

21

Cílem je vytěžit sbírku listin a získat z ní účetní závěrky / výkaz zisků a ztrát a rozvahy. Podle čísel v nich uvedených určete zdraví firmy – předlužení apod.