Projekty

Aktuálně probíhající práce

Diplomová práce – Lékaři v ČR – odhalení problematických geografických míst a lékařských oborů v dnešní době i blízké budoucnosti – Jan Garček (průběžně zjištěné zajímavosti je možné sledovat na @Lekari_v_CR twitter účtu).

Diplomová práce – STK portál – cílem je vytvořit portál sloužící k ověření vozidla pomocí STK prohlídek s daty od 1/2018. – Daniel Brotz

Bakalářská práce – Zpracování výpisů z účtu – cílem je komplexní zpracování pdf souborů s výpisy z účtů a analyzování pravdivosti výpisu nebo jednotlivých transakcí. – Michal Lebeda

Bakalářská práce – Czech captcha – cílem je nabídnout opensource CAPTCHA, která produkuje klasifikované obrázky. – Jakub Bůlfinek

Bakalářská práce – Edigio – platforma pro řešení katastrof – cílem je navrhnout a implementovat platformu, ve které bude možné uživatelsky přívětivě nabídnout pomoc, napsat si o pomoc a také ji organizovat. – Filip Ballek

Bakalářská práce – Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv – cílem je v zadaném pdf spočítat začerněnou plochu – může být buď začerněna, zaplněna zrněním, případně zabílena s komentářem. – Lukáš Salak

Bakalářská práce – Zpracování transparentních účtů – Cílem je navrhnout a implementovat aplikaci, ve které budu možné zadat transparentní účet, který má být zanalyzován. – Jakub Janeček

Bakalářská práce – Analyzátor výherců veřejných zakázek – Cílem je vytvořit webovou aplikaci – analyzátor veřejných zakázek, který umožní vyhledávat jednotlivé zadavatele veřejných zakázek a jejich výherce pomocí mapy. – Marek Drozdík

Realizované projekty

COVID-19 očkování

Autoři: Marek Sušický a Honza Staněk

https://ockovani.opendatalab.cz/

Tento web poskytuje statistická data o jednotlivých očkovacích místech i celkové statistiky pro Českou republiku. Systém registrace je komplikovaný a pro správný výběr očkovacího místa je nezbytné si přečíst jak celá registrace funguje. Data pochází z opendat Ministerstva zdravotnictví ČR a od Centrálního řídícího týmu COVID-19 (CŘT).

Repozitář: https://github.com/msusicky/ockovani-covid

STK portál

Autorka: Aleksandra Parkhomenko

https://stk-test.opendatalab.cz/

Portál obsahuje výsledky analýzy dat a další informace o stanicích technické kontroly a byl vypracován v rámci bakalářské práce na Fakultě informačních technologií ČVUT v roce 2020. Účelem tohoto portálu je nejen popisovat stanice a statistiky kontrol, ale i upozorňovat na podezřelé chování na stanicích. Navyše v sekci VIN info můžete pomocí zadání VIN čísla vyhledat informace o daném vozidle.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/stk-data-analysis

Zadání na rozšíření: https://opendatalab.cz/zadani/stk-portal/

ISIR Explorer

Autor: Pavel Tůma

https://isir-explorer.opendatalab.cz/

Diplomová práce Pavla Tůmy se věnuje hlavně oddlužení fyzických osob. Umožňuje sběr a následné zobrazení agregovaných dat o insolvencích v ČR. Tento web slouží k prezentaci získaných dat a nabízí detailní statistiky těchto řízení za posledních několik let. Projekt je určen veřejnosti pro poskytnutí přehledu o stavu insolvenčního procesu v ČR. Data jsou získávána automatizovaným čtením PDF dokumentů zveřejňovaných v insolvenčním rejstříku. Doplňujícím zdrojem dat je databáze insolvenčního rejstříku poskytovaná formou webové služby Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/isir-explorer

Tenis | Algoritmy pro detekci trajektorie míče

Autor: Jakub Pečenka

Cílem diplomové práce bylo nastudovat problém detekování trajektorie tenisového míče v obrazovém záznamu a určit vhodné výstupy. Dále navrhnout vhodný přístup k
detekci trajektorie tenisového míčku a následném získávání vhodných výstupů
z této trajektorie. Navržené řešení implementovat s ohledem na výpočetní čas a zvážit jeho paralelizaci. Na závěr vyhodnotit správnost poskytovaných výstupů a výpočetní čas systému a provést vizualizaci řešení.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/tenis

Systém pro automatizaci dopravních průzkumů

Autor: Ondrej Pudiš

Tato diplomová práce se věnovala vývoji otevřeného softvéru, který umožní automatizaci dopravních průzkumů. Na začátku se diskutovali a objevovali různé přístupy ke sledování více objektů ve videu současně. Následně byl navržen modul, který analyzuje nahrávku ze stacionární kamery a spočítá dopravní prostředky procházející přes oblasti zájmu definované uživatelem. Kvalita modulu byla ohodnocena na několika videích. Bylo zjištěno, že modul funguje dobře a v rámci přípustné chyby, pokud ve výhledu nepřekáží dopravní značení nebo jiné automobily.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/traffic-surveys-automation

Parking spot detection | Vyhledávač parkovacích míst

Autor: Jiří Groh

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat autonomní systém, který extrahuje parkovací místa na parkovišti z kamerového streamu. Tento systém také vyhodnocuje a zaznamenává obsazenost parkoviště v průběhu času. Systém využívá tzv. „processing pipeline“, která periodicky snímá obraz ze streamu a lokalizuje vozidla pomocí detektoru objektů. Systém vykonává vzorkování na základě času s cílem odfiltrovat pohybující se vozidla a případně potvrdit parkovací místa. Potvrzená parkovací místa jsou pravidelně vyhodnocována z hlediska obsazenosti vlastním klasifikátorem.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/parking-spot-detection

GeoTrashing

Autoři: Tomáš Karella, Vladislav Vancák a Nikita Tishin

https://geotrashing.opendatalab.cz/

Myšlenka GeoTrashingu vznikla na podzim roku 2019 na hackathonu NKU. Projekt nabízí způsob, jak dát rychle a snadno vědět, které kontejnery jsou plné.  V dnešní době existuje řešení na sledování zaplněnosti tříděných odpadových nádob, ale senzory jsou drahé a není možné je umístit všude. Nálepka s QR kódem nestojí moc a je možné ji nalepit takřka kamkoliv. Cílem je tedy nikoliv nahrazovat, ale doplňovat senzory tam, kde to nedává ekonomický smysl.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/geotrashing/tree/develop

Aplikace pro rozpoznávání ukradených obrazů

Autor: Michal Janeček

Bakalářská práce Michala Janečka se zabývá vývojem mobilní aplikace k rozpoznávání kradených obrazů. Nejdříve uvede do problému krádeže uměleckých děl a popisuje současné možnosti jejich rozpoznávání. Dále obsahuje návrh aplikace s třívrstvou architekturou a popis technologií, které byly pro její vývoj použity. Pro rozpoznávání obrazů, které se provádí na serveru, používá algoritmus ORB, který je v práci detailně popsán. Testování bylo prováděno na více datasetech s 1800 obrazy a jednom datasetu obsahujícím přes 9000 obrazů. Při testování s lehce augmentovanými obrazy byla dosažena přesnost okolo 90%, pro více augmentované obrazy zhruba 50%. Výsledný software zahrnuje mobilního klienta, server a databázi a může být použit pro rozpoznávání kradených obrazů.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/stolen-art

Eco web

Autor: Roman Soběslav

https://eco-web-test.opendatalab.cz/

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat veřejně dostupná ekologická data a zvolit vhodná pro vizualizaci dat. Dále se práce zabývá analýzou již existujícich řešení. Práce se následně zabývá návrhem a implementací jednotlivých částí pro získání dat, databázi, backend a frontend. Část pro získání dat se zabývá získáváním dat ze stránek ČHMÚ.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/eco-web

Analýza úředních desek

Autor: Jakub Kučera

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat webové úředný desky, které byly publikovány jako otevřená data, a následně výsledky zobrazit na webové stránce. Všechna tato zpracovaná data jsou uložené do databáze. Jednotlivé statistiky si může uživatel prohlédnout na několika grafech, které jsou součástí webové stránky.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/official-notice-boards