Zadání

Czech captcha

Cílem práce je vytvořit opensource CAPTCHA systém, neboli reverzní Turingův test. Czech captcha by měla pomocí klasifikace obrázků ověřit, zda je daný uživatel robot či nikoliv.  Dále by systém měl umožňovat přidávat  obrázky bez cílové kategorie a poskytovat tak klasifikaci nových dat. 

  • Cílem je nabídnout opensource CAPTCHA, která produkuje klasifikované obrázky
  • Zdroj dat – Kaggle, případně další datasety
  • Vhodné ukládání, multiplatformnost

STK portál

Cieľom je vytvoriť portál slúžiaci na overenie vozidla pomocou STK prehliadok. Máme k dispozícii dáta od 1/2018 a každý mesiac dostávame aktuálne.
Diplomová práca by mala obsahovať:

  • Analýzu existujúcich riešení.
  • Profil pre každé auto (foto, počet v kraji, priemerný počet najazdených km, najčastejšie závady…).
  • Profil značky (ktoré konkrétne typy sú najbežnejšie a koľko sa ich kde nachádza…).
  • Profil STK – https://stk-test.opendatalab.cz/stations (už dnes dostupnú verziu aktualizovať a rozšíriť).
  • Analýza spoľahlivosti áut (závady, km). Majú autá v Prahe nejaké špecifické závady?
  • Mobilný web obsahujúci scan VIN čísel pomocou kamery.

Egidio | platforma pro řešení katastrof

Na Zemi se děje mnoho katastrof. Stále dokola se řeší, jak nabízet pomoc, jak ji přijmout, jak o ní napsat.

Cílem je navrhnout a implementovat cloudovou platformu, ve které bude možné uživatelsky přívětivě nabídnout pomoc, napsat si o pomoc a také ji organizovat. Bude možné vytvořit „katastrofu“ (projekt) a povolit určité typy pomoci. Bude možné zápisy sdílet na sociálních sítích a nabízející budou moci řídit úroveň zveřejněných osobních údajů. U „běžných“ katastrof bude dostupný template toho, co je potřeba. Například povodně – vysoušeče, ubytování, peníze, čerpadla…

Robojudge

Soudní rozsudky budou od 07/2022 veřejně dostupné na adrese: https://rozhodnuti.justice.cz/

Cílem práce je vytvořit robosoudce, který na základě popisu skutku odhadne výsledek sporu. Součástí bude i klasifikace rozsudků a vytěžení klíčových příznaků relevantních pro rozhodnutí.

Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv

Cílem je v zadaném pdf spočítat začerněnou plochu – může být buď začerněna, zaplněna zrněním, případně zabílena s komentářem.

Zpracování textu z registru smluv

Cílem je vyřešit jednu z úloh nutných pro získání jednotkových cen ze smluv uveřejněných v registru smluv. První úlohou je určení správné kategorie smlouvy a zjištění jejího předmětu. Další je extrakce konkrétních jednotkových cen a kupovaných věcí, třetí je detailnější analýza smluv.

Zadání bude řešeno ve spolupráci s hlidacstatu.cz