Blog

Konferencia Otvorené dáta 2021

18. 1. 2022V novembri minulého roka sa už po šiesty krát konala konferencia Otvorených dát. Na rozdiel od minulého ročníka sa tento ročník vrátila s aspoň obmedzeným počtom zúčastnených späť do Národnej technickej knižnice. Záujem o konferenciu bol veľký, kapacita prezenčnej účasti sa naplnila v priebehu pár hodín a online sa konferencie zúčastnilo ďalších vyše 160 ľudí, medzi ktorými sme boli aj my.

Prvá časť konferencie sa venovala propagácii a aktualitám z oblasti otvorených dát a hlavne povinnostiam, ktoré sa pripravujú a začnú platiť v najbližších rokoch. Zaznela aj povinnosť s najbližším termínom platnosti (od 1.2.2022), ktorá sa týka nutnosti zverejňovať metadáta informácií zverejnených spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup na úradných doskách a metadáta týchto úradných dosiek sa musia zverejňovať ako otvorené dáta. Z prezentácie J. Maliny sme sa taktiež dozvedeli príjemnú správu, že počet povinných poskytovateľov zo zákona/nariadení sa niekoľko násobne zvýšil. Prvú časť uzavrel M. Nečaský s vysvetlením pojmu verejný dátový fond, prostredníctvom ktorého si majú verejnoprávne subjekty zdieľať dáta.

V druhej časti boli prezentované skúsenosti poskytovateľov otvorených dát. Ako prvý vystúpil P. Souček v mene Českého zememeračského a katastrálneho úradu, ktorý nám zdelil, že poskytujú najviac dátových sád a taktiež pripomenul, že prešli z CKAN na DCAT-AP. Ďalej vystúpili zástupcovia Královohradeckého kraja, ktorí predstavili svoje nové riešenie katalógu otvorených dát a dátového portálu. Jeho hlavnou výhodou je, že zjednocuje dáta na jedno miesto a obsahuje aj dátové analýzy, ktoré sú prístupné širokej verejnosti. Množstvo dát z oblasti zdravotníctva, ktoré sa publikujú ako otvorené dáta a kto ich využíva nám prezradil M. Komenda z Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky.

Posledná časť sa venovala využitiu otvorených dát. Z tejto časti by sme hlavne vyzdvihli J. Brezinu, ktorý vo svojom voľnom čase vytvoril portál envidata.cz. Portál poskytuje dáta o životnom prostredí vo veľmi jasnej interaktívnej a hlavne zrozumiteľnej forme. Posledný prezentujúci z data.Brno bol M. Dvořák, od ktorého sme sa dozvedeli, že svoj portál kvôli vysokej návštevnosti vylepšili v snahe poskytnúť užívateľom čo najlepšiu kvalitu.

Celá konferencia bola uzavretá príjemnou sekciou „pýtajte sa tímu Národného koordinátora“. Ďakujeme všetkým prednášajúcim za cenné informácie a už teraz sa tešíme na ďalší ročník konferencie Otvorených dát 🙂