Blog

Skóring firem

31. 8. 2021Cílem je implementovat systém pro sběr několika metrik o stavu firem. Např. určování, jestli sídlí na virtuální adrese, majitel je bílý kůň apod.

Práce je dostupná v systému závěrečných prací na ČVUT FIT.

Řešitel: Kyrill Belyil

Odkaz na práci: https://github.com/opendatalabcz/company-score