Projekty

Aktuálně probíhající práce

1. 3. 2022Diplomová práce – STK portál – cílem je vytvořit portál sloužící k ověření vozidla pomocí STK prohlídek s daty od 1/2018. – Daniel Brotz

Bakalářská práce – Analyzátor výherců veřejných zakázek – Cílem je vytvořit webovou aplikaci – analyzátor veřejných zakázek, který umožní vyhledávat jednotlivé zadavatele veřejných zakázek a jejich výherce pomocí mapy. – Marek Drozdík

Bakalářská práce – Robojudge – analýza soudních rozhodnutí – Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která využije LLM (Large Language Model) modely k analýze získaných soudních rozsudků a zobrazí výsledky prostřednictvím webového rozhraní. – Miroslav Řehounek

Bakalářská práce – Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv – cílem je v zadaném pdf spočítat začerněnou plochu – může být buď začerněna, zaplněna zrněním, případně zabílena s komentářem. – Lukáš Salak