Projekty

Aktuálně probíhající práce

1. 3. 2022Diplomová práce – STK portál – Cílem je vytvořit portál sloužící k ověření vozidla pomocí STK prohlídek s daty od 1/2018. – Daniel Brotz

Diplomová práce – Odezírání – Cílem této práce je vytvoření experimentálního datového souboru pro slovenský nebo český jazyk, na kterém budou zkoumány výkony minimálně 2 modelů vhodných pro rozpoznávání vizuální řeči. – Justína Kušpálová

Bakalářská práce – Analyzátor výherců veřejných zakázek – Cílem je vytvořit webovou aplikaci – analyzátor veřejných zakázek, který umožní vyhledávat jednotlivé zadavatele veřejných zakázek a jejich výherce pomocí mapy. – Marek Drozdík

Bakalářská práce – Robojudge – analýza soudních rozhodnutí – Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která využije LLM (Large Language Model) modely k analýze získaných soudních rozsudků a zobrazí výsledky prostřednictvím webového rozhraní. – Miroslav Řehounek

Bakalářská práce – Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv – Cílem je v zadaném pdf spočítat začerněnou plochu – může být buď začerněna, zaplněna zrněním, případně zabílena s komentářem. – Lukáš Salak

Bakalářská práce – Analýza výherců veřejných zakázek – Cílem práce je podrobně zanalyzovat data z veřejných zakázek, najít v nich případné anomálie či identifikovat zajímavé skupiny a všechny tyto poznatky vizualizovat formou webové aplikace. – Martin Pribyl