Projekty

Aktuálně probíhající práce

1. 3. 2022Diplomová práce – Lékaři v ČR – odhalení problematických geografických míst a lékařských oborů v dnešní době i blízké budoucnosti – Jan Garček (průběžně zjištěné zajímavosti je možné sledovat na @Lekari_v_CR twitter účtu).

Diplomová práce – STK portál – cílem je vytvořit portál sloužící k ověření vozidla pomocí STK prohlídek s daty od 1/2018. – Daniel Brotz

Bakalářská práce – Zpracování výpisů z účtu – cílem je komplexní zpracování pdf souborů s výpisy z účtů a analyzování pravdivosti výpisu nebo jednotlivých transakcí. – Michal Lebeda

Bakalářská práce – Czech captcha – cílem je nabídnout opensource CAPTCHA, která produkuje klasifikované obrázky. – Jakub Bůlfinek

Bakalářská práce – Edigio – platforma pro řešení katastrof – cílem je navrhnout a implementovat platformu, ve které bude možné uživatelsky přívětivě nabídnout pomoc, napsat si o pomoc a také ji organizovat. – Filip Ballek

Bakalářská práce – Detekce anonymizovaných oblastí ve smlouvách v registru smluv – cílem je v zadaném pdf spočítat začerněnou plochu – může být buď začerněna, zaplněna zrněním, případně zabílena s komentářem. – Lukáš Salak

Bakalářská práce – Zpracování transparentních účtů – Cílem je navrhnout a implementovat aplikaci, ve které budu možné zadat transparentní účet, který má být zanalyzován. – Jakub Janeček

Bakalářská práce – Analyzátor výherců veřejných zakázek – Cílem je vytvořit webovou aplikaci – analyzátor veřejných zakázek, který umožní vyhledávat jednotlivé zadavatele veřejných zakázek a jejich výherce pomocí mapy. – Marek Drozdík