Projekty

Analýza výherců veřejných zakázek

2. 7. 2024Autor: Martin Pribyl

https://tenderdashboard.opendatalab.cz/

Cílem této bakalářské práce byla podrobná analýza a následná vizualizace existujících dat, respektive vizualizace aktuálního stavu trhu s veřejnými zakázkami v České republice. Je zde provedena explorační analýza, při které jsou vizualizovány základní popisné statistiky. Dále je v této práci využit přístup strojového učení, při kterém byla nejprve data předzpracována, včetně použití metod ”Feature Engineering“. Následně bylo na těchto datech natrénováno několik modelů pro predikci výherní nabídky a pomocí ladění hyperparametrů byl vytvořen finální model. Poté se využije tento model k prozkoumání vlivu jednotlivých příznaků a hledání anomálií, a to v kombinaci se shlukovacím algoritmem DBSCAN. Nakonec jsou všechny tyto poznatky zpracovány a vizualizovány formou webových reportů, a tím pádem jsou k dispozici široké veřejnosti.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/analysis-public-procurement