Projekty

Aplikace pro rozpoznávání ukradených obrazů

22. 2. 2022Autor: Michal Janeček

Bakalářská práce Michala Janečka se zabývá vývojem mobilní aplikace k rozpoznávání kradených obrazů. Nejdříve uvede do problému krádeže uměleckých děl a popisuje současné možnosti jejich rozpoznávání. Dále obsahuje návrh aplikace s třívrstvou architekturou a popis technologií, které byly pro její vývoj použity. Pro rozpoznávání obrazů, které se provádí na serveru, používá algoritmus ORB, který je v práci detailně popsán. Testování bylo prováděno na více datasetech s 1800 obrazy a jednom datasetu obsahujícím přes 9000 obrazů. Při testování s lehce augmentovanými obrazy byla dosažena přesnost okolo 90%, pro více augmentované obrazy zhruba 50%. Výsledný software zahrnuje mobilního klienta, server a databázi a může být použit pro rozpoznávání kradených obrazů.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/stolen-art