Projekty

CzechCaptcha | modul importu dat

28. 3. 2023Autor: Jakub Bůlfinek

V rámci této bakalářské práce byl do aplikace CzechCaptcha přidán modul pro import dat obsahující model pro detekci objektů v obrázku EfficientDet-V4 z frameworku KotlinDL natrénovaný na datasetu COCO. Při nahrávání obrázku do aplikace lze určit, které objekty v něm mají být detekovány. V případě, že model jejich detekci podporuje, jsou na základě jeho výstupů do lokálního úložiště uloženy výřezy obrázku určené pro použití ve výběrové obrázkové CAPTCHA úloze. V opačném případě je původní obrázek použit v nové CAPTCHA úloze pro detekci objektů, v níž testovaný uživatel pomocí obdélníků označuje požadované objekty.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/czech-captcha