Projekty

Eco web

22. 2. 2022Autor: Roman Soběslav

https://eco-web-test.opendatalab.cz/

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat veřejně dostupná ekologická data a zvolit vhodná pro vizualizaci dat. Dále se práce zabývá analýzou již existujícich řešení. Práce se následně zabývá návrhem a implementací jednotlivých částí pro získání dat, databázi, backend a frontend. Část pro získání dat se zabývá získáváním dat ze stránek ČHMÚ.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/eco-web