Projekty

Lékaři v ČR

28. 3. 2023Autor: Jan Garček

https://lekarivcr.opendatalab.cz

Předmětem této diplomové práce byla analýza a predikce dostupnosti lékařské péče v České republice. Ta se skládá z několika částí, kterými jsou predikce lékařských výkonů, přírůstku nových lékařů a aktivních lékařů.

Práce sleduje meziroční vývoje vybraných onemocnění a lékařských zákroků. Zaměřuje se na zanedbávání zdravotní péče pojištěnci, primárně v oblasti stomatologických zákroků. Dále sleduje aktuální stav lékařů v jednotlivých specializacích a okresech se speciálním zaměřením na věk. V práci jsou diskutovány dopady legislativních kroků okolních států, vysokých škol a státních orgánů na vývoji nových lékařů. Zároveň jsou reflektovány aktuální trendy ve volbě lékařské specializace, na základě kterých jsou noví lékaři rozdělováni.

Twitter: @Lekari_v_CR

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/mapa-zdravi