Projekty

Odezírání

2. 7. 2024Autor: Justína Kušpálová

Tato diplomová práce se zabývala automatickým čtením ze rtů v českém jazyce. Rozpoznávanie reči prebieha v nekontrolovanom prostredí, pre ktoré sú charakteristické rôzne svetelné podmienky, rôznorodé pozadie a rôzni rečníci. Všetky spomínané faktory komplikujú vizuálne spracovanie pohybov pier. Na základe existujúcich riešení pre iné jazyky, táto práca implementuje a vyhodnocuje podobné princípy v českom jazyku. Z dôvodu limitovanch zdrojov dát pre iné jazyky ako je angličtina, táto práca taktiež obsahuje proces vytvárania trénovacieho, validačného a testovacieho datasetu v českom jazyku. Vyhodnotenie následne prebieha na novovytvorenom datasete, ktorý vznikol v spolupráci s Českou Televíziou.