Projekty

Robojudge

2. 7. 2024Autor: Miroslav Řehounek

https://robojudge.opendatalab.cz

Bakalářská práce se zabývá způsoby využití LLM modelů k analýze veřejně dostupných rozhodnutí českých soudů. Hlavním cílem práce bylo lépe zpřístupnit tato rozhodnutí, a to vytvořením webové aplikace Robojudge, která umožní v databázi zveřejněných rozhodnutí vyhledávat pomocí nového typu rozhraní využívaného ve svém základu LLM k sémantickému vyhledávání, shrnování a odpovídání na otázky týkající se jednotlivých rozhodnutí.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/Robojudge