Projekty

Systém pro automatizaci dopravních průzkumů

14. 6. 2022Autor: Ondrej Pudiš

Tato diplomová práce se věnovala vývoji otevřeného softwaru, který umožní automatizaci dopravních průzkumů. Na začátku se diskutovali a objevovali různé přístupy ke sledování více objektů ve videu současně. Následně byl navržen modul, který analyzuje nahrávku ze stacionární kamery a spočítá dopravní prostředky procházející přes oblasti zájmu definované uživatelem. Kvalita modulu byla ohodnocena na několika videích. Bylo zjištěno, že modul funguje dobře a v rámci přípustné chyby, pokud ve výhledu nepřekáží dopravní značení nebo jiné automobily.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/traffic-surveys-automation