Projekty

Tender Maps

2. 7. 2024Autor: Marek Drozdík

https://tendermaps.opendatalab.cz

Bakalářská práce si kladla za cíl vytvořit webovou aplikaci, která získávala data o veřejných zakázkách v České republice a následně je vizualizovala pomocí sady interaktivních map. Výsledná aplikácia periodicky získava dáta z portálu Národní elektronický nástroj pomocou webového scrappingu. Aplikácia využíva proces geokódovania na obohatenie získaných dát o geografickú polohu jednotlivých subjektov. Získané a obohatené dáta sú vizualizované na mapách a aplikácia podporuje filtráciu zobrazených dát podľa miesta plnenia, zadávateľa a účastníka. Zobrazovanie dát o verejných zákazkách na mape slúži na identifikáciu českých, ale aj zahraničných miest, do ktorých idú verejné financie Českej republiky, čo môže byť nápomocné pre získanie väčšieho kontextu o súťažiacich stranách.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/tender-maps