Projekty

Tenis | Algoritmy pro detekci trajektorie míče

22. 2. 2022Autor: Jakub Pečenka

Cílem diplomové práce bylo nastudovat problém detekování trajektorie tenisového míče v obrazovém záznamu a určit vhodné výstupy. Dále navrhnout vhodný přístup k
detekci trajektorie tenisového míčku a následném získávání vhodných výstupů
z této trajektorie. Navržené řešení implementovat s ohledem na výpočetní čas a zvážit jeho paralelizaci. Na závěr vyhodnotit správnost poskytovaných výstupů a výpočetní čas systému a provést vizualizaci řešení.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/tenis