Projekty

Parking spot detection | Vyhledávač parkovacích míst

22. 3. 2022Autor: Jiří Groh

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat autonomní systém, který extrahuje parkovací místa na parkovišti z kamerového streamu. Tento systém také vyhodnocuje a zaznamenává obsazenost parkoviště v průběhu času. Systém využívá tzv. „processing pipeline“, která periodicky snímá obraz ze streamu a lokalizuje vozidla pomocí detektoru objektů. Systém vykonává vzorkování na základě času s cílem odfiltrovat pohybující se vozidla a případně potvrdit parkovací místa. Potvrzená parkovací místa jsou pravidelně vyhodnocována z hlediska obsazenosti vlastním klasifikátorem.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/parking-spot-detection