Projekty

Zpracování transparentních účtů

16. 5. 2023Autor: Jakub Janeček

https://transparentniucty.opendatalab.cz

Cílem bakalářské práce byl vývoj webové aplikace, která zpracovává data transparentních účtů z webových stránek bank. Aplikace následně získaná data analyzuje a zpřístupňuje veřejnosti pomocí API. Součástí analýzy jsou statistické údaje, agregace transakcí podle protistrany s vyhledáním protistrany v transakcích jiných transparentních účtů a vizualizace transakcí v čase.

Repozitář: https://github.com/opendatalabcz/transparent-accounts