Zadání

CzechCaptcha

28. 3. 2023Cílem práce je vytvořit frontendovou část pro existující aplikaci opensource Captcha (tj. pro systém pro reverzní Turingův test). Backend a databáze aplikace jsou k dispozici z předešlých studentských prací.

Dalším cílem práce může být také vytvořit metriky pro rozpoznání člověka od robota.