Zadání

ISIR v2.0

14. 2. 2023Cílem práce je obnovit náš projekt pro zpracování insolvencí v ČR a přidat do něj nové funkcionality. Projekt IsirExplorer je určen veřejnosti a poskytuje přehled o stavu insolvenčních procesů. Aktuální verze projektu zpracovává starý formát dat, v současné době se ale zveřejňují jednotlivé insolvence v jiném formátu. Při aktualizaci projektu je vhodné doplnit automatické získávání dat a přidat zpracovávání délky trvání jednotlivých insolvencí.

Webová stránka projektu: https://isir-explorer.opendatalab.cz