Zadání

Mobilní aplikace pro Egidio | platforma pro řešení katastrof

14. 2. 2023Na Zemi se děje mnoho katastrof. Stále dokola se řeší, jak nabízet pomoc, jak ji přijmout, jak o ní napsat. 

Cílem práce je implementovat mobilní aplikaci pro existující platformu Egidio, ve které může uživatel nabídnout pomoc, napsat si o ni a také ji organizovat.

V aplikaci je možné vytvořit „katastrofu“ (projekt) a povolit určité typy pomoci. Jednotlivé zápisy je možné sdílet na sociálních sítích. Platforma nabízí pro „běžné“ katastrofy šablony (např. pro povodně předvyplní vysoušeče, ubytování, peníze nebo čerpadla). 

Backend a webový frontend byl vytvořen v rámci předchozí bakalářské práce.