Zadání

Orchestrace S2T a T2S služeb

13. 2. 2024Cílem práce je vytvořit službu, která bude schopna provádět orchestraci speech-to-text a text-to-speech služeb. Práce se také bude věnovat analýze existujících přístupů k detekci řeči (VAD, wake words…) a jejich použitelnosti v běžné konverzaci, s cílem zvýšit přesnost a rychlost odpovědí a umožnit zároveň přerušení odpovědi v půlce. K práci budou poskytnuty veřejné datasety.