Blog

Analýza poslaneckých projevů

29. 10. 2019Cílem práce je zanalyzovat poslanecké projevy pomocí technik NLP. Lze například zjišťovat, jací poslanci mluví o jakých tématech a s jakým sentimentem. Tyto informace lze také porovnávat v rámci politických stran či koalic. Zároveň lze sledovat historický vývoj postoje politika/strany vůči danému tématu. Také lze vysledovat, kdo používá kolik a jakých slov či průměrnou dobu projevů daných poslanců. 

Textovou formu poslaneckých projevů studentovi poskytne OpenDataLab.  

Řešitel: Jan Horyna

Odkaz na práci: