Blog

GeoTrashing – závěrečná zpráva z pilotního provozu

23. 8. 2021Praha

Myšlenka GeoTrashingu (https://geotrashing.opendatalab.cz/ ) vznikla na podzim roku 2019 na hackathonu NKU a autory jsou Tomáš Karella, Vlado Vancák a Nikita Tishin. V dnešní době existuje řešení na sledování zaplněnosti tříděných odpadových nádob, ale senzory jsou drahé a není možné je umístit všude. Nálepka s QR kódem nestojí moc a je možné ji nalepit takřka kamkoliv. Cílem je nikoliv nahrazovat, ale doplňovat senzory tam, kde to nedává ekonomický smysl.

Přetékající kontejnery

Od začátku bylo rozhodnuto, že aplikace musí běžet striktně na webu – jakákoliv instalace aplikací je pro uživatele krajně nepřívětivá a v případě cizinců může být i obtížná. Každý QR kód tak obsahuje unikátní ID, ke kterému je v databázi připojena informace o poloze typu apod.

V rámci pilotního provozu jsme se rozhodli zjistit, jestli existuje ochota mezi obyvateli Prahy kódy skenovat a vytipovány byly 4 oblasti. Podolí, sídliště na Košíku, Malostranské náměstí a Karlín. Použito bylo 51 nálepek – nebylo cílem ani v našich možnostech polepit celé čtvrti, vybírali jsme pouze exponovanější místa. Současně jsme našemu pilotu nedělali ani žádnou reklamu a čekali jsme, jestli si komunita všimne. Výlep byl povolen ředitelem Pražských služeb.

Polepený kontejner

Pilotní provoz začal v lednu 2020 a skončil na konci roku 2020 Do pilotního provozu bohužel zasáhla pandemie COVID-19, která zasáhla hlavně oblast na malostranském náměstí. Ověřili jsme, že nálepky v tomto provedení vydrží i velkou nepřízeň počasí a odolají i drobným mechanickým útokům.

Výsledky

Pilotního provozu se účastnilo 178 zařízení a naskenováno bylo 342 samolepek, přičemž nejaktivnější skenovač naskenoval 15 samolepek. Snažili jsme se zahrnout také kontrolu, jestli nedochází ke zneužívání – hlášení většinou probíhalo před svozem odpadu, případně v některých případech bylo pozorováním ověřeno, že nádoby byly opravdu plné. Nenarazili jsme na žádnou známku zneužití systému.

Na sociální sítí Facebook jsme našli diskuzi obyvatel Košíku, kteří nálepky zaznamenali a kladně vnímali, že někdo bude jejich věčně přeplněné nádoby řešit. Na diskuzi jsme nereagovali, neboť by to mohlo ovlivnit výsledky pilotního provozu.

Po delší úvaze jsme se rozhodli uvolnit zdrojový kód pod otevřenou licencí GPL. Dostupný je zde: https://github.com/opendatalabcz/geotrashing Domníváme se, že toto řešení může nalézt odběratele nejen v odvětví tříděného odpadu, ale například i v národních parcích, kde často není způsob, jak nahlásit na turistickém odpočívadle nepořádek.