Blog

GraphWiki

27. 1. 2020Cílem práce je navrhnout a implementovat webový systém nazvaný GraphWiki. Cílem je uchovávat vazby mezi osobami a firmami, které mohou lidé volně zadávat, případně může jít o automatický import na základě těžby NLP, či využití wikidata.org. Každá takto zadaná vazba musí mít informaci o zdroji a musí být možné zařídit proces schvalování, tzn. vazby je nutné nejprve odsouhlasit. Je možné si na existující vazbu stěžovat.

Systém bude umožňovat vizualizaci vazeb a fulltextové vyhledávání informací. Systém bude kompatibilní s formátem grafu, který nabízí program ClueMaker a také s běžným standardem GraphML. Bude podporovat alespoň dvě rozložení grafu.

Uzly budou moci odkazovat na Wikipedii, počítá se s užším napojením na portál Wikidata. Data budou uchovávána v grafové databázi JanusGraph.

Práce je dostupná v systému závěrečných prací na ČVUT FIT.

Řešitel: Tomáš Greger

Odkaz na práci: https://github.com/opendatalabcz/graphwiki-ui