Blog

Prague City Data Congress 2020

11. 8. 2020Již třetím ročníkem se v pražském CAMPu konala konference Prague City Data Congress, které jsme se, stejně jako loňský ročník, zúčastnili, přestože forma konference byla vzhledem k pandemickým opatřením letos v mnohém odlišná.

Většina programu se odehrála online s moderátorským „studiem“ v CAMPu, díky čemuž jsme mohli vidět přednášky a zapojit se do diskuse jak s domácími zastupiteli z Prahy, tak i dalšími osobami napříč celou Evropou, a dokonce i ze vzdáleného Taiwanu.

Konference se týkala třech hlavních sekcí: „Circular City“, „Open Source“ a „Data Innovation“, které pojednávaly o obecných strategiích, stávajících trendech, konkrétních projektech, ale i jejich provázání s aktuálním děním ve světě. Nejeden příspěvek se potom zmiňoval o problematice pandemie covid-19.

Toho se týkal i úvodní příspěvek Audrey Tang, která zastupuje pozici tzv. digitálního ministra Taiwanu. V příspěvku mimo jiné zdůraznila významnou roli sociálních médií v šíření dezinformací způsobujících panické chování lidí v době pandemie. Pro potlačení vlivu dezinformací na Taiwanu aplikovali progresivní přístup, kdy publikovali informační zprávy v podobě virálních „meme“ vtipů, které mají potenciál rychle zasáhnout velikou část populace. Při diskuzi o řízení jejich organizace v pandemické době dále zmínila zajímavou myšlenku, že kvůli nutnosti zakrývání částí obličeje při osobním kontaktu mohou on-line schůze paradoxně působit „živěji“.

Pojem „Circular City“ je poněkud nový a nesouvisí se zdánlivým tvarem budování měst, nýbrž s iniciativou zapojení principů cirkulární ekonomiky v celých městech. Cirkulární ekonomika je integrální součástí udržitelného rozvoje, která se zabývá způsoby zvyšování kvality životního prostředí a lidského života za pomoci zvyšování efektivity produkce. V EU žije přes 75 % obyvatel v městských oblastech, kde také probíhá většina spotřeby či produkce odpadu a emisí.

V bloku Circular City jsme měli možnost vidět přednášku o projektu komplexní platformy inteligentní čtvrti v Antverpách, jehož tvůrcům se díky správně navrženému prostředí daří měnit chování obyvatel směrem k udržitelnému standardu. Také jsme se seznámili s projektem chytré mapy švédského Goteburgu pro sdílení zdrojů a podpory cirkulární ekonomiky.

V neposlední řadě poté Vojtěch Vesecký přiblížil stávající stav této problematiky v Praze, kde minulý rok proběhl průzkum dopadu jednotlivých oblastí hospodářství na části cirkulární ekonomiky, včetně vypracovaní mapy toku materiálů a zdrojů využívaných v Praze. Zároveň byly odstartovány pilotní projekty pro třídění a pře-používání odpadního materiálu či restartu zemědělství v Praze. Praha si stanovila cíle s ohledem na cirkulární ekonomiku a sestavila komisi a řídící složky k naplnění těchto cílů. Vesecký ovšem připouští, že kvůli současné krizové situaci se striktní aktivistický přístup v tomto ohledu poněkud umírní.

O open-source přístupu hovořil Jakub Nešetřil jako představitel organizace Česko.Digital. Ve svém příspěvku vyzdvihoval myšlenku, že lidé by měli mít přístup k implementacím projektů, za které si zaplatili (zde ve smyslu veřejných projektů hrazených z daní). Jan Vlasatý přednášel o pražské datové platformě Golemio. Ze zahraničí jsme mohli vidět prezentaci o madridské platformě pro e-government, která úspěšně začleňuje obyvatele tamního velkoměsta do lokální správy. Za zmínku také jistě stojí unikátní přístup využití populární hry Minecraft při návrhu urbanistických projektů, o kterém hovořil zastupitel organizace UN-Habitat.

V posledním bloku „Data Innovation“ představili své projekty zastupitelé z Dublinu, Turína a Berlína. V rámci dublinského projektu Smart Docklands pracují na nejlepší „chytré čtvrti“ na světě v obchodní oblasti, kde se vyskytuje mnoho celosvětově špičkových firem. V další prezentaci byla představena Torino City Lab, která zaštiťuje mnoho inovativních řešení v oblasti autonomní mobility, 5G sítí či kolaborativní robotiky. Program završila zastupitelka z Berlína prezentací o podobné otevřené laboratoři, kde přišli například s unikátním projektem platformy pro komunitní správu zeleně, přes kterou si lidé mohou adoptovat jednotlivé stromy v ulicích města, čímž se snaží podpořit boj se stále častějším problémem sucha.