Blog

Srovnávání vydaných faktur s reálně podepsanými smlouvami v registru smluv

10. 9. 2020Cílem je ztotožňovat faktury s uzavřenými smlouvami zveřejněnými v registru smluv. Sumou faktur se následně určí překročení či nepřekročení smlouvy. Smlouvy i faktury jsou dostupné na Hlídači státu.

Práce je dostupná v systému závěrečných prací na ČVUT FIT.

Řešitel: Matěj Adamec

Odkaz na práci: https://github.com/opendatalabcz/invoice-contract-matcher