Blog

Webový portál ukazující živě dopravu PID

29. 10. 2019Cílem je navrhnout a implementovat portál, který bude v reálném čase zobrazovat polohy linek PID. Stahování aktuálních dat je již zadavatelem naimplementováno. Inspirací může být již existující portál Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Budou dostupné historické informace o spojích, typ spoje i tabulka zpoždění.

UPDATE 22.5.2019 – Práce je schválena a zadána jako diplomová na ČVUT FIT.

Řešitel: Jan Spolek

Odkaz na práci: https://github.com/opendatalabcz/pid-portal